Ninomiya Kinjirō 

ひとのためにはたらく にのみや金次郎


Um pouco mais ✤ Som que se repete 

significado《 por fim; finalmente 》

 

    きつい仕事が続きました。

  kitsui shigoto ga tsuzukimashita.

 

 

   そのお陰で、ストレスがたまってしまいました。

   Sono okage de sutoresu ga tamatte shimaimashita.

 

 

   とうとう 病気になりました。

       tōtō byōki ni narimashita.

 

 

    Graças ao trabalho árduo e contínuo, o estresse foi se acumulando.

Por fim, ela acabou adoecendo.

 


1) ... とうとう あふれだしました。  (pg. 3)

         tōtō afuredashimashita .

      Por fim, (a água do rio ) acabou transbordando-se.

 

 

2)  とうとう からだを こわして しまいました。  (pg. 5)

        tōtō karada o kowashite shimaimashita.

      Por fim, (o pai) acabou adoecendo.

 

3) 主人に なんども たのまれて、とうとう ひきうけました。  (pg. 37)

    shujin ni nando mo tanomarete,  tōtō hikiukemashita .

   Por tanta insistência do patrão, enfim acabou aceitando .